Законодательсвто Украины относительно детей-инвалидов

Главная Форумы Обсуждение проблем Законодательсвто Украины относительно детей-инвалидов

Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
 • Автор
  Сообщения
 • #13971
  tatka
  Участник

  Тема: Законодательсвто Украины относительно детей-инвалидов

  #13972
  tatka
  Участник

  На одном форуме наткнулась на очень интересную информацию по поводу прав мамы ребенка-инвалида. Я такого раньше не знала. И если мы сделаем такие темы для каждой страны, думаю будет очень хорошо.

  Эта инфа будет нужной увы только для укранцев и написано по украински. Приношу извинения если кто не поймет что написано. Переводиьь нет времени.

  Итак, наши дети имеют право н инвалидность,и соответственно, на соцпомощь по этому поводу. Кроме того, ребенку и сопровождающему есть льготы на транспорте.

  Самолеты-поезда-автобусы местного значения -50% скидка на ребенка и 1 сопровождающего с 15 октября по 15 мая (ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ),в городах – бесплатный проезд наземным транспортом.

  В некоторых городах -скидки на коммунальные услуги, но это по решению местных советов, поэтому есть не везде.

  Медикаменты по рецептам бесплатно (но как на практике их получить не знаю,если честно)

  Вот ссылка на постановления, согласно которым наши дети получают бесплатные лекарства Здесь перечень лиц, имеющих право на льготы по лекарствам: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=1303-98-%EF

  А здесь список лекарств по льготам http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin….-96-%EF

  #13973
  tatka
  Участник

  "Обдаровані діти-інваліди мають право на безплатне навчання музики, образотворчого, художньо-прикладного мистецтва в загальних навчальних закладах або спеціальних позашкільних на-вчальних .закладах. Сім’ям, які виховують дитину-інваліда, за потреби поліпшити житлові умови надається житлове приміщення. Одному з батьків дитини-інваліда може бути надано один додатковий вихідний День на місяць за рахунок власних коштів підприємства на підставі ст. 9-10 КЗпП України."

  "Одному з працюючих батьків передбачено пільгу щодо сплати прибуткового податку. Під час роботи матір дитини-інваліда без її згоди не можна залучати до надурочних робіт або направляти у відрядження, також забороняється тимчасово переводити її на іншу роботу. На підприємствах і в організаціях для жінок, які мають дитину-інваліда, може встановлюватись за рахунок власних коштів скорочена тривалість робочого часу.

  На прохання жінки, яка має дитину-інваліда, у тому числі таку, що перебуває під її опікою, власник або уповноважений ним орган (під час прийняття на роботу і згодом) зобов’язаний установлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цьому разі проводиться пропорційно відпрацьованому часу або за-лежно від виробітку. Робота в умовах неповного робочого часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників.

  Мати дитини-інваліда має право на щорічне надання додаткової оплачуваної відпустки тривалістю сім календарних днів без урахування святкових та неробочих. Щорічна відпустка надається їй за бажанням у зручний для неї час. Крім того, вона має право за бажанням (надається обов’язково) на відпустку без збереження заробітної плати тривалістю до 14 календарних днів щороку.

  Також слід зауважити, що мати, яка народила та виховала до шестирічного віку інваліда з дитинства, матиме право на достроковий вихід на пенсію, але не раніше ніж за п’ять років до досягнення пенсійного віку, передбаченого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», за наявності не менше ніж 15 років страхового стажу. Час догляду за дитиною-інвалідом зараховується до стажу роботи, що може впли-нути на розмір пенсії.

  #13974
  tatka
  Участник

  Допомога по тимчасовій непрацездатності в разі захворювання матері або іншої особи, яка доглядає за дитиною-інвалідом, надається застрахованій особі, яка доглядає за дитиною, з першого дня на весь період захворювання в порядку та розмірах, установлених Законом України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похован-ням».

  Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда, надається на весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про потребу стороннього догляду за нею.

  Пільг з оплати за користування житлом та комунальними послугами дітям-інвалідам, а також їхнім батькам чинним законодавством не передбачено, але органи місцевого самоврядування можуть надавати додаткові пільги малозабезпеченим верствам населення за рахунок коштів місцевих бюджетів."

  . Переважне право за інших рівних умов на зарахування до вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів. Під час навчання стипендія та призначена пенсія (державна соціальна допомога) виплачуються інвалідам у повному розмірі.

  #13975
  tatka
  Участник

  Законом України „Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам” визначено право на матеріальне забезпечення за рахунок коштів Державного бюджету України інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам шляхом встановлення їм державної соціальної допомоги.

  Державна соціальна допомога призначається на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи і виплачується у повному розмірі органами праці та соціального захисту населення з дня звернення за її призначенням.

  Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства І групи призначається у розмірі 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Надбавка на догляд встановлюється в розмірі 50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. З 1 січня 2012 року надбавка на догляд за інвалідами І групи буде встановлюватися інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи А I групи, -75 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства, віднесеним до підгрупи Б I групи, -50 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп розмір цієї допомоги становить 80 і 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Одиноким інвалідам з дитинства ІI та III групи, які за висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу потребують постійного стороннього догляду, передбачено надбавку на догляд за ними до державної соціальної допомоги в розмірі 15відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

  Державна соціальна допомога на дітей-інвалідів віком до 18 років призначається у розмірі 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Крім того, до державної соціальної допомоги дітям-інвалідам може бути призначена надбавка на догляд.

  Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які не працюють, не навчаються (крім заочної форми навчання), не проходять службу, не займають виборну посаду і фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Надбавка на догляд за дитиною-інвалідом віком до 18 років також призначається одному з батьків, усиновителів, опікуну, піклувальнику, які перебувають у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати, у разі якщо дитина-інвалід потребує домашнього догляду, і вони фактично здійснюють догляд за дитиною-інвалідом. Одинокій матері (одинокому батьку) надбавка на догляд за дитиною-інвалідом призначається незалежно від факту роботи, навчання, служби.

  У 2011 році розміри державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам виходять із прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність та дітей відповідного віку, як передбачено статтею 24 Закону України „Про Державний бюджет України на 2011 рік”.

  Так, розмір державної соціальної допомоги (з урахуванням норм постанови Кабінету Міністрів України від 26.03.08 № 265 „Деякі питання пенсійного забезпечення громадян”) з 01.04.11 становить:

  для інвалідів з дитинства І групи – 1146 грн.;

  для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп – 764 грн.;

  для інвалідів з дитинства ІІ та ІІІ груп з надбавкою на догляд – 764 грн.;

  для дітей-інвалідів (без надбавки на догляд) – 764 грн.;

  для дітей-інвалідів до 6 років з надбавкою на догляд – 950,8 грн.;

  для дітей-інвалідів від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1033,3 грн.;

  для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою (без надбавки на догляд) – 802,2 гривень.

  для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою до 6 років з надбавкою на догляд – 1218,2 гривень.

  для дітей-інвалідів, захворювання яких пов’язане з Чорнобильською катастрофою від 6 до 18 років з надбавкою на догляд – 1300,7 гривень.

  #13976
  Katerina
  Хранитель

  Танюш, спасибо, очень полезная информация. Я тоже здесь кое-что новое узнала.

  По-поводу местного транспорта, могу сказать, что это действительно в разных городах по разному. Например в Тернополе в троллейбусах без проблем бесплатно ехать можно, в маршрутках нужно спрашивать водителя. Он обязан брать, но может перевозить до 6 льготников одновременно, так что, если ты седьмой, может и отказать. А вот в Херсоне, насколько мне известно, в маршрутках есть только одно льготное место.

  насчет оплаты коммунальных платежей, в Тернополе эта схема работает. Моя подруга оформила скидку, платит 50%, но не от всей суммы за квартиру, а там делали расчеты, потому-то у них прописано 5 человек, а скидка только на двоих. ну все равно разница чувствуется, особенно за централизованное отопление, оно дорогое.

  #13977
  Katerina
  Хранитель

  скажу еще по-поводу лекарств. Нам никогда не выписывали и не давали на дом ничего бесплатно, это зависит от того, есть ли эти лекарства в ниличие в поликлинике. Но вот несколько раз, когда мы лежали в стационаре нам бесплатно выдавали антибиотики, причем недешевые, витамины киндербиовиталь, микстуру от кашля и не просили денег на развитие отделения. в общем, чем больница распологала на тот момент, поделились, на этом им спасибо.

  #13978
  tatka
  Участник

  http://tvradiozt.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=5218:2012-03-23-11-17-40&catid=1:latest-news&Itemid=99

  Украинские тв каналы преходять на цифровое качество и семьи с детьми-инвалидами могут безплатно получить тюнер

  #13979
  Елена Н-а
  Участник

  Полезная , нужная информация , спасибо

  #13980
  Katerina
  Хранитель

  Девочки, я только что в нете искала кое-какую инфу и вот нашла случайно такую книгу. Сама еще не читала, просто мельком пробежалась. похоже, здесь что-то интересное, сразу делюсь с вами: "Что нужно знать матери особого ребенка?" http://cpdi.sevastopol.org/rus/zakon.pdf

  #13981
  Елена Н-а
  Участник

  Еще опекунам инвалидов 1 и 2 группы , если инвалидность оформленна через ПНД и есть справка, что инвалид нуждается в уходе положенна надбавка по уходу -1000 грн, при условии , что на каждого члена семьи получается доход меньше 3 минимальных з/плат (3282 грн). Это буквально недавно, раньше было 100 грн., Янукович старается перед выборами, правда нужно много собирать справок о доходах и обновлять каждые полгода. Опекунство оформлять необязательно.

  #13982
  tatka
  Участник

  Я так поняла это после 18 лет ? Когда уже дадут группу.

  #13983
  Елена Н-а
  Участник

  Да, после 18 лет, разница со 100 на 1000 грн. Явно перед выборами.

Просмотр 13 сообщений - с 1 по 13 (из 13 всего)
 • Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.